Como instalar MariaDB 10.6 en Debian 11 Bullseye

MariaDB é unha das bases de datos de código aberto máis populares xunto ao seu creador MySQL. Os creadores orixinais de MySQL desenvolveron MariaDB en resposta ao temor de que MySQL se convertera de súpeto nun servizo de pago debido a que Oracle o adquiriu en 2010. Coa súa historia de facer tácticas similares, os desenvolvedores detrás de MariaDB prometeron mantelo de código aberto e libre de tales recursos. medos como o que pasou con MySQL. Moitas distribucións de Linux inclúen a MariaDB como o seu sistema de xestión de bases de datos predeterminado debido a esta garantía dos desenvolvedores.

MariaDB 10.6 trae varias melloras significativas, incluíndo un rendemento mellorado, escalabilidade e novas funcións, como un mecanismo de replicación seguro contra fallos e compatibilidade SQL mellorada. En canto ao rendemento, MariaDB 10.6 inclúe varias optimizacións que poden axudar a acelerar as operacións da base de datos. Por exemplo, a nova versión contén varios cambios que poden axudar a reducir a E/S do disco e mellorar as estratexias de caché. Ademais, MariaDB 10.6 introduce un novo motor de almacenamento chamado MyRocks, que está deseñado para arquitecturas de hardware modernas e pode proporcionar melloras significativas no rendemento. En termos de escalabilidade, MariaDB 10.6 inclúe varios cambios que facilitan a execución de grandes bases de datos en varios servidores. A nova versión introduce soporte para sharding, dividindo as bases de datos en numerosas pezas repartidas por varios servidores. Ademais, MariaDB 10.6 inclúe varios cambios que melloran a capacidade de replicar bases de datos en varios servidores. Por último, no que respecta á compatibilidade con SQL, MariaDB 10.6 introduce varias funcións que facilitan o porto de aplicacións doutros sistemas de bases de datos. Ademais, a nova versión inclúe soporte para a linguaxe PL/SQL de Oracle e introduce un modo de compatibilidade que pode facilitar a execución de aplicacións MySQL nos servidores MariaDB. Como resultado, MariaDB 10.6 é unha versión significativa que inclúe moitas melloras que os usuarios de todo tipo agradecerán.

No seguinte tutorial, aprenderá a instalar ou actualizar MariaDB 10.6 en Debian 11 Bullseye usando o terminal de liña de comandos e algúns consellos para actualizar a súa base de datos existente, se é necesario, usando o repositorio APT de MariaDB.org para que sempre teña a última versión. versión estable directamente para mellorar a seguridade e o rendemento cando hai versións dispoñibles.

Actualizar Debian

Primeiro, actualiza o teu sistema para garantir que todos os paquetes existentes estean actualizados.

sudo apt update && sudo apt upgrade -y

Instalar dependencias

O primeiro paso é instalar as dependencias necesarias para a instalación.


Para facelo, use o seguinte comando no seu terminal:

sudo apt install dirmngr ca-certificates software-properties-common gnupg gnupg2 apt-transport-https curl -y

Importar clave e repositorio de MariaDB 10.6 GPG

MariaDB está dispoñible por defecto en Debian 11 Bullseye pero pódese importar directamente desde MariaDB.org para distribucións compatibles, como versións LTS.

No seu terminal, use o seguinte comando para importar a chave GPG.

curl -fsSL https://mariadb.org/mariadb_release_signing_key.asc | gpg --dearmor | sudo tee /usr/share/keyrings/mariadb.gpg > /dev/null

A continuación, importe o repositorio do seguinte xeito.

echo deb [arch=amd64,arm64,ppc64el signed-by=/usr/share/keyrings/mariadb.gpg] http://mirror.mariadb.org/repo/10.6/debian/ bullseye main | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/mariadb.list

A continuación, actualice o seu repositorio APT co seguinte comando.

sudo apt update

Instalar MariaDB 10.6

Para instalar MariaDB, debes instalar o cliente e os paquetes do servidor. Isto pódese facer do seguinte xeito:


sudo apt install mariadb-server mariadb-client -y

Teña en conta que se importou MariaDB 10.6, escollerase a versión máis alta, por exemplo.

Confirme a instalación de MariaDB comprobando a versión e compilación.

mariadb --version

Exemplo de saída:

mariadb Ver 15.1 Distrib 10.6.9-MariaDB, for debian-linux-gnu (x86_64) using EditLine wrapper

Activa o servizo MariaDB 10.6

Agora instalaches MariaDB e podes verificar o estado do software da base de datos usando o seguinte comando systemctl:

systemctl status mariadb

Exemplo:

Por defecto, atoparás que o estado de MariaDB está activado. Se non, inicia MariaDB usando o seguinte comando.


sudo systemctl start mariadb

Detén MariaDB:

sudo systemctl stop mariadb

Activar MariaDB ao iniciar o sistema:

sudo systemctl enable mariadb

Desactivar MariaDB ao iniciar o sistema:

sudo systemctl disable mariadb

Reinicie o servizo MariaDB:

sudo systemctl restart mariadb

Execute o script de seguranza MariaDB 10.6

Ao instalar MariaDB fresco, a configuración predeterminada considérase débil pola maioría dos estándares e causa preocupación por permitir a intrusión ou a explotación de hackers. Unha solución é executar o script de seguridade de instalación coa instalación de MariaDB.

En primeiro lugar, use o seguinte comando para iniciar o (instalación_segura_mysql).


sudo mysql_secure_installation

A continuación, siga a continuación:

 • Establecendo o contrasinal para raíz contas.
 • Eliminando contas root ás que se pode acceder desde fóra do host local.
 • Eliminación de contas de usuario anónimo.
 • Eliminando a base de datos de proba, á que os usuarios anónimos poden acceder por defecto.

Teña en conta que usa (Y) para quitar todo.

Exemplo:

[joshua@debian-11-bullseye ~]$ sudo mariadb-secure-installation

NOTE: RUNNING ALL PARTS OF THIS SCRIPT IS RECOMMENDED FOR ALL MariaDB
   SERVERS IN PRODUCTION USE! PLEASE READ EACH STEP CAREFULLY!

In order to log into MariaDB to secure it, we'll need the current
password for the root user. If you've just installed MariaDB, and
haven't set the root password yet, you should just press enter here.

Enter current password for root (enter for none): 
OK, successfully used password, moving on...

Setting the root password or using the unix_socket ensures that nobody
can log into the MariaDB root user without the proper authorisation.

You already have your root account protected, so you can safely answer 'n'.

Switch to unix_socket authentication [Y/n] Y <---- Type Y then press the ENTER KEY.
Enabled successfully!
Reloading privilege tables..
 ... Success!


You already have your root account protected, so you can safely answer 'n'.

Change the root password? [Y/n] Y <---- Type Y then press the ENTER KEY.
New password: 
Re-enter new password: 
Password updated successfully!
Reloading privilege tables..
 ... Success!


By default, a MariaDB installation has an anonymous user, allowing anyone
to log into MariaDB without having to have a user account created for
them. This is intended only for testing, and to make the installation
go a bit smoother. You should remove them before moving into a
production environment.

Remove anonymous users? [Y/n] Y <---- Type Y then press the ENTER KEY.
 ... Success!

Normally, root should only be allowed to connect from 'localhost'. This
ensures that someone cannot guess at the root password from the network.

Disallow root login remotely? [Y/n] Y <---- Type Y then press the ENTER KEY.
 ... Success!

By default, MariaDB comes with a database named 'test' that anyone can
access. This is also intended only for testing, and should be removed
before moving into a production environment.

Remove test database and access to it? [Y/n] Y <---- Type Y then press the ENTER KEY.
 - Dropping test database...
 ... Success!
 - Removing privileges on test database...
 ... Success!

Reloading the privilege tables will ensure that all changes made so far
will take effect immediately.

Reload privilege tables now? [Y/n] Y <---- Type Y then press the ENTER KEY.
 ... Success!

Cleaning up...

All done! If you've completed all of the above steps, your MariaDB
installation should now be secure.

Thanks for using MariaDB!

Executar a ferramenta de actualización de táboas de base de datos MariaDB

Para os usuarios que actualizaron desde unha versión anterior de MariaDB, digamos 10.5, debes seguir os seguintes pasos e executar a ferramenta deseñada para comprobar as túas táboas e solucionar calquera problema coa actualización da versión.

Execute o seguinte comando para comezar a actualización ou comprobe que as táboas da súa base de datos están ben.

sudo mariadb-upgrade

Exemplo de saída:


Recomendaría executar este comando independentemente. Como podedes ver arriba, se xa se fixo, indicarao; se non, obterá unha longa impresión das táboas que se comprobarán e actualizarán en consecuencia para a compatibilidade con MariaDB 10.6.

Como eliminar (desinstalar) MariaDB 10.6

Se xa non queres usar MariaDB e queres eliminalo por completo, executa o seguinte comando:

sudo apt autoremove mariadb-server mariadb-client --purge -y

Teña en conta que isto eliminará MariaDB, incluídos todos os datos da base de datos engadidos co –Purga Bandeira. Non use a marca de fin de purga se desexa conservar os datos.

Por último, elimina o repositorio e a clave gpg usando o seguinte comando.

sudo rm /etc/apt/sources.list.d/mariadb.list /usr/share/keyrings/mariadb.gpg

Comentarios e conclusión

Como sabe calquera administrador de bases de datos, o rendemento é esencial. Tanto se executa un sitio web sinxelo como unha plataforma de comercio electrónico potente, os seus usuarios esperan tempos de resposta rápidos e un funcionamento fluido. Por iso é fundamental estar ao día das últimas versións de software, e por iso paga a pena prestar atención a MariaDB. A compañía estivo lanzando novas sucursais con rapidez ultimamente, e aínda que as versións máis pequenas só se admiten ata un ano, os beneficios en termos de rendemento poden merecer a pena actualizar. Polo tanto, se estás a buscar formas de mellorar o rendemento da túa base de datos, manteña un ollo nas últimas versións de MariaDB; quizais sexa o momento de actualizar.


Non é o que buscabas? Proba a buscar titoriais adicionais.

Deixe un comentario