Como instalar PHP 8.0 en Debian 11 Bullseye

PHP é unha linguaxe de programación usada para desenvolver aplicacións no servidor. É un dos idiomas máis populares ata a data, cun código que se pode incrustar en páxinas HTML. O código PHP execútase no servidor, producindo HTML ou outro tipo de saída, que despois se envía ao navegador web do cliente. PHP pódese usar para moitas tarefas, como desenvolver páxinas web dinámicas, xerar imaxes e mesmo enviar e recibir cookies. Ademais, PHP pode conectarse a bases de datos e acceder a ficheiros do servidor. Como resultado, PHP é unha ferramenta esencial para desenvolver aplicacións web modernas.

PHP 8.0 é unha actualización importante da linguaxe PHP, publicada o 3 de decembro de 2020. Esta nova versión inclúe moitas funcións que melloran o rendemento e permiten unha maior flexibilidade na codificación. Por exemplo, PHP 8.0 introduce tipos de unión, o que permite que unha única variable conteña varios tipos de datos. Isto pode ser útil cando se traballa con estruturas de datos complexas. Outras novidades inclúen Argumentos con nome, que facilitan a chamada de funcións con múltiples argumentos, e a Directiva Printf, que permite o formato de cadeas de estilo printf dentro do código PHP. Ademais, esta versión actualizou ou mellorou moitas funcións existentes. En xeral, PHP 8.0 é unha adición benvida que axudará a facer PHP unha linguaxe aínda máis potente e flexible.

No seguinte tutorial, aprenderá a instalar ou actualizar PHP 8.0 en Debian 11 Bullseye usando o terminal de liña de comandos usando o repositorio PHP de Ondřej Surý, un recoñecido mantedor de Debian.

Actualizar Debian

Primeiro, actualiza o teu sistema para garantir que todos os paquetes existentes estean actualizados.

sudo apt update && sudo apt upgrade -y

Instalar dependencias

O primeiro paso é instalar as dependencias necesarias para a instalación.


Para facelo, use o seguinte comando no seu terminal:

sudo apt install dirmngr ca-certificates software-properties-common gnupg gnupg2 apt-transport-https curl -y

Importar o repositorio PHP de Ondřej Surý

Para comezar, importe o repositorio PHP de Ondrej, que foi mantedor de PHP para Debian durante máis dunha década. Este repositorio seguro contén unha versión moito máis actualizada da 8.0 que o repositorio APT predeterminado de Debian.

Importe o PPA usando o seguinte comando.

curl -sSL https://packages.sury.org/php/README.txt | sudo bash -x

Unha vez feito isto, é bo actualizar os seus repositorios APT, xa que o PPA pode traer actualizacións adicionais ás dependencias existentes.

sudo apt update

Despois de importar o PPA e executar unha actualización, deberías ver algúns paquetes que precisan actualizar; executa unha actualización agora.

sudo apt upgrade

Instale PHP 8.0 coa opción Apache

Se executas un Servidor HTTP Apache, pode executar PHP como módulo Apache ou PHP-FPM.


Instalar o módulo Apache

Para instalar PHP 8.0 como módulo Apache, introduza o seguinte comando.

sudo apt install php8.0 php8.0-common libapache2-mod-php8.0 php8.0-cli

Unha vez completada a instalación, reinicie o servidor Apache para cargar o novo módulo PHP.

sudo systemctl restart apache2

Instale Apache con PHP-FPM

PHP-FPM (acrónimo de FastCGI Process Manager) é unha alternativa de PHP moi popular (Procesador de hipertexto) Implementación FastCGI.

Para instalar PHP-FPM cos seguintes comandos.

sudo apt install php8.0-fpm php8.0-common libapache2-mod-fcgid php8.0-cli

Teña en conta que, por defecto, PHP-FPM non está habilitado para Apache. Debe activalo co seguinte comando.

sudo a2enmod proxy_fcgi setenvif && sudo a2enconf php8.0-fpm

Por último, reinicie Apache.


sudo systemctl restart apache2

Verifique que PHP-FPM funciona:

systemctl status php8.0-fpm

Se todo está ben, procede a activar FPM no teu servizo web.

Como recordatorio, para ver que versión de PHP 8.0 está instalada no seu sistema, use o seguinte comando.

php --version

Exemplo de saída:

PHP 8.0.22 (cli) (built: Aug 15 2022 09:50:12) ( NTS )
Copyright (c) The PHP Group
Zend Engine v4.0.22, Copyright (c) Zend Technologies
  with Zend OPcache v8.0.22, Copyright (c), by Zend Technologies

Instale PHP 8.0 coa opción Nginx

Nginx non contén procesamento PHP nativo como outros servidores web como Apache. Para xestionar os ficheiros PHP, debes instalar PHP-FPM "xestor de procesos fastCGI".

Primeiro, comprobe se hai actualizacións no seu sistema e instala PHP-FPM, instalando de forma nativa os paquetes PHP necesarios.


No seu terminal, use o seguinte comando para instalar PHP 8.0 e PHP 8.0-FPM.

sudo apt install php8.0 php8.0-fpm php8.0-cli -y

Unha vez instalado, o servizo PHP-FPM iníciase automaticamente e pode comprobar o estado para asegurarse de que funciona correctamente.

sudo systemctl status php8.0--fpm

Se todo está ben, procede a activar FPM no teu servizo web.

Deberá editar o bloque do servidor Nginx e engadir o exemplo a continuación para que Nginx procese os ficheiros PHP.

A continuación móstrase un exemplo de todos os bloques de servidores que procesan ficheiros PHP que precisan localización ~ .php$ engadido.

server {
 location ~ .php$ {
  include snippets/fastcgi-php.conf;
  fastcgi_pass unix:/run/php/php8.0-fpm.sock;
 }

Proba Nginx para asegurarte de que non tes erros cos axustes feitos co código anterior; introduza o seguinte.


sudo nginx -t

Exemplo de saída:

nginx: the configuration file /etc/nginx/nginx.conf syntax is ok
nginx: configuration file /etc/nginx/nginx.conf test is successful

Reinicie o servizo Nginx para que a instalación estea completa.

sudo systemctl restart nginx

Como recordatorio, para ver que versión de PHP 8.0 está instalada no seu sistema, use o seguinte comando.

php --version

Exemplo de saída:

PHP 8.0.22 (cli) (built: Aug 15 2022 09:50:12) ( NTS )
Copyright (c) The PHP Group
Zend Engine v4.0.22, Copyright (c) Zend Technologies
  with Zend OPcache v8.0.22, Copyright (c), by Zend Technologies

Extensións extra opcionales de PHP 8.0

Aínda que a maioría optaría por instalar PHP eles mesmos e sabe que paquetes instalar, a continuación móstranse exemplos de comandos que se poden combinar ou modificar.

En primeiro lugar, pode escoller os módulos que precisa a partir do seguinte comando para instalar extensións que as activarán automaticamente coa súa instalación de PHP.


sudo apt install php8.0-cli php8.0-curl php8.0-mysqlnd php8.0-gd php8.0-opcache php8.0-zip php8.0-intl php8.0-common php8.0-bcmath php8.0-imap php8.0-imagick php8.0-xmlrpc php8.0-readline php8.0-memcached php8.0-redis php8.0-mbstring php8.0-apcu php8.0-xml php8.0-dom php8.0-redis php8.0-memcached php8.0-memcache

Elimina as opcións que non queres. Isto é opcional. Recoméndase encarecidamente instalar e conservar só os módulos que precisa dun estándar de rendemento e seguridade.

Podes usar o seguinte comando para ver os módulos cargados en calquera momento.

php -m

Exemplo de saída:

Como instalar PHP 8.0 en Debian 11 Bullseye

Dependendo de cantos módulos teñas instalados, este pode ser bastante grande, e sempre recoméndase estar atento a isto e eliminar os que non necesites.

Por último, use o seguinte comando para quen estea interesado en instalar a rama de desenvolvemento.

sudo apt install php8.0-dev

Ferramentas de desenvolvemento adicionais, como ferramentas de depuración, use o seguinte comando.


sudo apt install php8.0-xdebug php8.0-pcov

Isto instalará moitas dependencias e, a menos que estea a desenvolver con PHP ou teña algún requisito especial para instalalo, non use esta versión.

Comentarios e conclusión

PHP 8.0 estase a converter no novo estándar a medida que máis desenvolvedores actualizan o seu código para ser compatible con el e aproveitan as súas vantaxes da anterior versión 7.4, mentres que a maioría xa está implementando soporte para 8.1, que agora se considera estable dado que 8.2 está en estado RC que promete aínda máis melloras de velocidade e melloras de seguridade sobre a 8.0. Polo tanto, se queres facer que o teu sitio web sexa máis rápido e seguro, cambia agora a PHP 8.0.


Non é o que buscabas? Proba a buscar titoriais adicionais.

2 pensamentos sobre "Como instalar PHP 8.0 en Debian 11 Bullseye"

 1. Tes que ter en conta:
  estado sudo systemctl php8.0–fpm
  А за статью огромное спасибо! Главное актуально, свежие версии.

  responder
  • Спасибо, что указали на это, иногда трудно заметить эти маленькие ошибки при наметить при наметить при напрамд наприса при

   Я ценю это сообщение.

   responder

Deixe un comentario