Como instalar Code::Blocks IDE en Fedora 36 Linux

Como instalar CodeBlocks en Fedora 36 Linux

Code::Blocks é un software gratuíto e de código aberto altamente extensible Integrated Development Environment (IDE) para as linguaxes de programación C, C++ e Fortran. Ofrece soporte para unha ampla gama de compiladores, compilacións paralelas e proxectos multi-obxectivo e...

Le máis

Como instalar Rust en Arch Linux

Como instalar a linguaxe de programación Rust en Arch Linux

Rust é unha linguaxe de programación de sistemas centrada na velocidade, a seguridade da memoria e o paralelismo. Rust é sintácticamente similar a C++ pero pode garantir a seguridade da memoria usando un comprobador de préstamos para validar referencias. A ferruxe está apoiada...

Le máis

Como instalar Rust en Rocky Linux 9

Como instalar a linguaxe de programación Rust en Rocky Linux 9

Rust é unha linguaxe de programación de sistemas centrada na velocidade, a seguridade da memoria e o paralelismo. Rust é sintácticamente similar a C++ pero pode garantir a seguridade da memoria usando un comprobador de préstamos para validar referencias. A ferruxe está apoiada...

Le máis

Como instalar Erlang en Debian 11 Bullseye

Como instalar Erlang en Debian 11 Bullseye

Erlang é unha linguaxe de programación simultánea funcional deseñada especificamente para sistemas con requisitos de alta dispoñibilidade. A implementación orixinal foi desenvolvida por Ericsson na década de 1980 e posteriormente lanzouse como código aberto en 1998. Máis de...

Le máis

Como instalar Hare Lang en Fedora 36 Linux

Como instalar a linguaxe de programación Hare en Fedora 36 Linux

Hare é unha linguaxe de programación de sistemas deseñada para ser sinxela, estable e robusta. Usa un sistema de tipo estático, xestión manual de memoria e tempo de execución mínimo. Como resultado, é moi adecuado para escribir operando...

Le máis

propaganda

propaganda

Como instalar Ionic Framework en Debian 11 Bullseye

Como instalar Ionic Framework en Debian 11 Bullseye

Ionic Framework é un conxunto de ferramentas de código aberto para crear aplicacións de escritorio e móbiles de alta calidade. Ionic inclúe integracións para frameworks populares como Angular, React e Vue. Os desenvolvedores usan ionic para crear aplicacións multiplataforma de alto rendemento para varios...

Le máis

Como instalar Python Pip en Ubuntu 22.04 LTS

Como instalar Python Pip en Ubuntu 22.04 LTS Jammy Jellyfish

PIP é o xestor de paquetes estándar para instalar paquetes Python. Con PIP, pode listar, buscar e descargar paquetes para instalar desde o índice de paquetes de Python (PyPI). PIP incluíuse por primeira vez co instalador de Python en...

Le máis

Como instalar Ionic Framework en Ubuntu 22.04 LTS

Como instalar Ionic Framework en Ubuntu 22.04 LTS Jammy Jellyfish Linux

Ionic Framework é un conxunto de ferramentas de código aberto para crear aplicacións de escritorio e móbiles de alta calidade. Ionic inclúe integracións para frameworks populares como Angular, React e Vue e é un dos frameworks máis populares entre...

Le máis

Como instalar a linguaxe de programación R en Ubuntu 22.04 LTS

Como instalar a linguaxe de programación R en Ubuntu 22.04 LTS Jammy Jellyfish

R é unha linguaxe de programación de código aberto e un contorno de software libre para a computación estatística e a representación gráfica creado e apoiado polo R Core Team e a R Foundation. A popularidade de R é moi utilizada entre os estatísticos e...

Le máis

Como instalar Rust en Debian 11 Bullseye

Instalar Rust Debian 11

Rust é unha linguaxe de programación de sistemas de código aberto que se centra na velocidade, a seguridade da memoria e o paralelismo. Os desenvolvedores usan Rust para crear unha ampla gama de novas aplicacións de software, como motores de xogos, sistemas operativos, sistemas de ficheiros, etc.

Le máis

propaganda

propaganda

Como instalar OpenJDK 18 en Ubuntu 22.04 LTS

Como instalar OpenJDK 18 en Ubuntu 22.04 LTS

Java é unha linguaxe de programación multipropósito de propósito xeral, baseada en clases e orientada a obxectos que é popular debido ao deseño de ter menores dependencias de implementación, o que significa que o código Java compilado pode executarse en todas as plataformas que admitan Java...

Le máis

Como instalar Python 3.8 en Ubuntu 22.04 LTS

Como instalar Python 3.8 en 22.04 LTS Jammy Jellyfish

Python é unha das linguaxes de alto nivel máis populares, centrándose en aplicacións de alto nivel e orientadas a obxectos, desde scripts simples ata algoritmos complexos de aprendizaxe automática. Python é famoso pola súa sintaxe sinxela e fácil de aprender, enfatiza a lexibilidade e reduce o programa...

Le máis

Como instalar Rust en Ubuntu 22.04 LTS

Como instalar Rust en Ubuntu 22.04 LTS

Rust é unha linguaxe de programación de sistemas de código aberto que se centra na velocidade, a seguridade da memoria e o paralelismo. Os desenvolvedores usan Rust para crear unha ampla gama de novas aplicacións de software, como motores de xogos, sistemas operativos, sistemas de ficheiros, compoñentes do navegador,...

Le máis

Como instalar IDLE Python en Ubuntu 22.04 LTS

Como instalar IDLE Python en Ubuntu 22.04 LTS

IDLE é un ambiente de desenvolvemento de Python gratuíto e fundamental que os principiantes poden usar para practicar as súas habilidades. Integrouse co idioma predeterminado. Polo tanto, é fácil para os novos usuarios e ofrece máis...

Le máis

Como instalar Rust en AlmaLinux 8

Instala Rust AlmaLinux

Rust é unha linguaxe de programación de sistemas de código aberto que se centra na velocidade, a seguridade da memoria e o paralelismo. Os desenvolvedores usan Rust para crear unha ampla gama de novas aplicacións de software, como motores de xogos, sistemas operativos, sistemas de ficheiros, compoñentes do navegador,...

Le máis

propaganda

propaganda

Como instalar Python 3.9 en Ubuntu 22.04 LTS

Como instalar Python 3.9 en Ubuntu 22.04 LTS Jammy Jellyfish

Python é unha das linguaxes de alto nivel máis populares, centrándose en aplicacións de alto nivel e orientadas a obxectos, desde scripts simples ata algoritmos complexos de aprendizaxe automática. Python é famoso pola súa sintaxe sinxela e fácil de aprender, enfatiza a lexibilidade e reduce o programa...

Le máis