Como instalar WoeUSB en Linux Mint 21/20

WoeUSB é unha ferramenta sinxela e gratuíta de código aberto que che permite crear o teu propio instalador de Windows a partir dunha imaxe iso ou dun DVD real. Eu mesmo useino para crear memorias USB de arranque para instalar Windows a partir de imaxes ISO, e funcionou perfectamente cada vez. A interface é sinxela de usar. Seleccione a imaxe ISO ou o DVD que quere usar, seleccione a súa unidade USB e prema en "Crear". O proceso é rápido e indolor, e os resultados sempre son perfectos. Se precisa instalar Windows desde unha memoria USB de arranque, WoeUSB é a ferramenta ideal para o traballo.

O seguinte tutorial ensinarache como instalar WoeUSB na serie de versión de escritorio Linux Mint 21/20 usando un LaunchPAD APT PPA co terminal de liña de comandos. Este método de instalación permitirache executar no modo CLI ou usar a interface do modo gráfico.

Pasos recomendados antes da instalación

Antes de continuar co titorial, é bo asegurarse de que o seu sistema estea actualizado con todos os paquetes existentes.

sudo apt update

Opcionalmente, pode listar as actualizacións para os usuarios que precisen revisión ou teñan curiosidade.

sudo apt --list upgradable

Continúa coa actualización dos paquetes obsoletos usando o seguinte comando.


sudo apt upgrade

Instala WoeUSB

Importando LaunchPAD PPA

En primeiro lugar, instale os paquetes necesarios.

sudo apt install dirmngr ca-certificates software-properties-common apt-transport-https -y

Para os usuarios que non importaron previamente unha clave GPG do servidor de claves de Ubuntu, o terminal de liña de comandos adoita ter problemas para importar claves GPG dos PPA de LaunchPAD porque non se crean os directorios. Esta é unha solución sinxela. Use o seguinte comando que, á súa vez, xerará os directorios.

sudo gpg --list-keys

Isto pódese omitir, pero se atopas algún problema, simplemente executa o comando e téntao de novo.

A continuación, importe a clave GPG necesaria para todos os repositorios.

sudo gpg --no-default-keyring --keyring /usr/share/keyrings/woeusb.gpg --keyserver keyserver.ubuntu.com --recv-keys CEC312CC5ED8215A6E0EFC49B90E9186F0E836FB

Exemplo de saída:

gpg: keybox '/usr/share/keyrings/woeusb.gpg' created
gpg: key B90E9186F0E836FB: public key "Launchpad PPA for tomtomtom" imported
gpg: Total number processed: 1
gpg:               imported: 1

O mellor método para utilizar o xestor de paquetes APT é instalar o PPA mediante tomtomtom. Lembre, faga coincidir o comando coa versión de Linux Mint que está a usar, ou a instalación probablemente fallará con erros.


Comando de importación WoeUSB de Linux Mint 21.x:

echo 'deb [signed-by=/usr/share/keyrings/woeusb.gpg] https://ppa.launchpadcontent.net/tomtomtom/woeusb/ubuntu jammy main' | sudo tee -a /etc/apt/sources.list.d/woeusb.list

Comando de importación WoeUSB de Linux Mint 20.x:

echo 'deb [signed-by=/usr/share/keyrings/woeusb.gpg] https://ppa.launchpadcontent.net/tomtomtom/woeusb/ubuntu focal main' | sudo tee -a /etc/apt/sources.list.d/woeusb.list

Antes de continuar, executa unha actualización de APT para reflectir o PPA recentemente importado.

sudo apt update

Agora instala WoeUSB.

Instalando WoeUSB con GUI

sudo apt install woeusb woeusb-frontend-wxgtk -y

Instalar WoeUSB sen GUI (sen cabeza)

sudo apt install woeusb -y

Publicar WoeUSB

O lanzamento pódese facer de varias maneiras agora que tes o software instalado.

Inicie o terminal WoeUSB

WoeUSB pódese usar nun ambiente de servidor sen cabeza ou nun terminal de escritorio sempre que poida conectar o hardware para iso, como o dispositivo USB. Para abrir e atopar os comandos para usalo, use o seguinte comando para abrir o menú de axuda.

woeusb -h

Os comandos son bastante sinxelos.

Exemplo de saída:


WoeUSB 5.2.4 Help Information
=============================

WoeUSB can create a bootable Microsoft Windows(R) USB storage device from an existing Windows optical disk or an ISO disk image.

Supported installation drive preparation modes
----------------------------------------------

Currently two creation methods are supported:

### `--device`, `-d` ###

Completely WIPE the entire USB storage device, then build a bootable Windows USB device from scratch.

WARNING: All previous data on the device will be gone!

```synopsis
$ woeusb --device <source media path> <device>
```

```example
woeusb --device Windows7_x64.iso /dev/sdX
woeusb --device /dev/sr0 /dev/sdX
```

### `--partition`, `-p` ###

Copy Windows files to an existing partition of a USB storage device and make it bootable.  This allows files to coexist as long as no filename conflict exists.

WARNING: All files that has the same name will be overwritten!

```synopsis
woeusb --partition <source media path> <partition>
```

```example
woeusb --partition Windows7_x64.iso /dev/sdX1
woeusb --partition /dev/sr0 /dev/sdX1
```

Command-line Options
--------------------

### `--verbose`, `-v` ###

Verbose mode

### `--help`, `-h` ###

Show this help message and exit

### `--version`, `-V` ###

Print application version

### `--about`, `-ab` ###

Show info about this application

### `--no-color` ###

Disable message coloring

### `--debug` ###

Enable script debugging

### `--label`, `-l <filesystem_label>` ###

Specify label for the newly created file system in --device creation method

Note that the label is not verified for validity and may be illegal for the filesystem

### `--workaround-bios-boot-flag` ###

Workaround BIOS bug that won't include the device in boot menu if non of the partition's boot flag is toggled

### `--debugging-internal-function-call <function name> (function_argument)...` ###

Development option for developers to test certain function without running the entire build\n

### `--target-filesystem`, `--tgt-fs <filesystem name>` ###

Specify the filesystem to use as the target partition's filesystem.

Currently supported: FAT(default)/NTFS

Inicie Graphical WoeUSB

En primeiro lugar, a IU gráfica de WoeUSB pódese iniciar usando o seguinte comando.

woeusbgui

A maioría dos usuarios de escritorio poden usar a icona da aplicación para abrir WoeUSB, que se pode conseguir usando o seguinte camiño.

Barra de tarefas > Administración > WoeUSB.

Exemplo:

iniciar woeusb no exemplo de escritorio linux mint

Unha vez aberto, podes comezar a usar seleccionando a imaxe do disco e instalándoa na túa unidade USB conectada. A IU é moi sinxela. Para os usuarios de escritorio, suxeriríao usar isto no terminal.

Exemplo:


Woeusb no escritorio de Linux Mint lanzado

Actualiza WoeUSB

O mellor método para garantir que o teu WoeUSB estea actualizado é abrir o terminal da liña de comandos e executar o seguinte comando.

sudo apt upgrade && sudo apt upgrade

O comando tamén asegurará que todos os outros paquetes que usen o xestor de paquetes APT, incluídos os paquetes do teu sistema, estean actualizados. Suxiro que os usuarios novos en Linux executen este comando con frecuencia para garantir que o seu sistema funcione segundo o previsto, aínda que teña actualizacións ou notificacións automáticas da GUI.

Eliminar WoeUSB

Use un dos seguintes comandos para adaptarse ao método de instalación orixinal para os usuarios que xa non necesitan a aplicación.

sudo apt autoremove woeusb woeusb-frontend-wxgtk -y

A continuación, debes eliminar o PPA para os usuarios que non volvan usar WoeUSB.

sudo rm /etc/apt/sources.list.d/woeusb.list


Non é o que buscabas? Proba a buscar titoriais adicionais.

Deixe un comentario