Como instalar FFmpeg en Fedora 37/36/35

Calquera persoa que traballou con audio ou vídeo sabe que a compatibilidade do formato de ficheiro pode ser unha dor de cabeza importante. FFmpeg é unha poderosa ferramenta que pode axudar a resolver este problema descodificando, codificando e transcodificando ficheiros multimedia. Ademais de admitir unha ampla gama de formatos de ficheiros, FFmpeg tamén admite varios códecs diferentes, polo que é unha ferramenta ideal para transcodificar ficheiros entre varios formatos ou codificar ficheiros para usar con dispositivos ou plataformas específicos. Con FFmpeg, pode converter facilmente os seus ficheiros no formato que necesite sen preocuparse polos problemas de compatibilidade.

O seguinte tutorial ensinarache como instalar FFmpeg en Fedora 37/36/35 Linux usando o terminal de liña de comandos co repositorio predeterminado de Fedora. Dado que Fedora é unha versión semestral e céntrase en impulsar os paquetes máis recentes o mellor posible, o ideal sería que teñas que instalar calquera repositorio de terceiros ou manualmente o marco. Por último, o titorial percorrerá algúns exemplos de comandos FFmpeg comúns.

Pasos recomendados antes da instalación

Primeiro, actualiza o teu sistema para evitar conflitos ao instalar o paquete.

sudo dnf upgrade --refresh

Instale FFmpeg en Fedora Linux

Como se explica ao comezo do titorial, FFmpeg está presente no repositorio predeterminado de Fedora e adoita estar actualizado, dado que Fedora céntrase nas versións de paquetes ascendentes, o que fai que a instalación da última versión sexa moi sinxela.

Usando o seguinte comando, instala FFmpeg.


sudo dnf install ffmpeg -y

Para os paquetes de desenvolvemento, use o seguinte comando.

sudo dnf install ffmpeg-devel -y

Opcionalmente, verifique a instalación co seguinte comando de terminal.

ffmpeg -version

Exemplo de saída:

versión de exemplo de saída de ffmpeg en fedora linux

Se queres ver que decodificadores e codificadores de FFmpeg están dispoñibles, escribe os seguintes comandos.

Codificadores FFmpeg:

ffmpeg -encoders

Decodificadores FFmpeg:


ffmpeg -decoders

Pódese atopar máis información usando os seguintes comandos.

Formatos FFmpeg:

ffmpeg -formats

Códecs FFmpeg:

ffmpeg -codecs

Filtros de fluxo de bits FFmpeg:

ffmpeg -bsfs

Protocolos FFmpeg:

ffmpeg -protocols

Filtros FFmpeg:


ffmpeg -filters

Formatos de píxeles FFmpeg

ffmpeg -pix_fmts

Disposicións das canles FFmpeg:

ffmpeg -layouts

Formatos de mostra de audio FFmpeg:

ffmpeg -sample_fmts

Comandos básicos de FFmpeg en Fedora Linux

Abaixo amósanse algúns comandos básicos para usar FFmpeg. Recomendo visitar o documentación oficial para ver unha lista completa de exemplos, xa que é bastante extensa.

A sintaxe de uso do comando principal para FFmpeg está a continuación como exemplo.

ffmpeg [global_options] {[input_file_options] -i input_url} …{[output_file_options] output_url} …

Teña en conta que terá que usar estes comandos en cada ficheiro novo. Non hai ningunha técnica de gardar ata o momento.


Exemplo de conversión FFmpeg

Non necesitas especificar os formatos de entrada e saída do teu comando para converter ficheiros de audio e vídeo con FFmpeg. Pola contra, o formato de ficheiro de entrada detéctase automaticamente e a saída recibe unha saída formulada a partir da extensión do ficheiro.

Converte un ficheiro de vídeo de mp4 a WebM.

ffmpeg -i existingfile.mp4 newfile.webm

Alternativamente, tamén pode incluír máis ficheiros de saída que só 1.

ffmpeg -i existingfile.wav newfile.mp3 newfile.ogg

Lembra comprobar a lista de formatos admitidos usando o seguinte comando:

ffmpeg -formats

FFmpeg Extraer audio do exemplo de vídeo

Se queres extraer o audio dun ficheiro de vídeo, isto faise co "-vn" entrada.

ffmpeg -i video.mp4 -vn audio.mp3

Teña en conta que isto converterá o audio á taxa de bits actual do ficheiro de vídeo orixinal.


Se queres especificar unha nova taxa, introduce o seguinte comando de exemplo.

ffmpeg -i video.mp4 -vn -ab 128k audio.mp3

Algúns exemplos das taxas de bits máis comúns son 96k, 128k, 192k, 256k e 320k.

Actualiza FFmpeg en Fedora Linux

FFmpeg instalouse con RPM Fusion usando o xestor de paquetes dnf. Isto fai que o mantemento das actualizacións sexa sinxelo e rápido executando o comando de actualización estándar mentres comproba que hai actualizacións en todo o sistema do seguinte xeito.

sudo dnf update --refresh

Eliminar FFmpeg en Fedora Linux

Elimina FFmpeg usando o seguinte comando.

sudo dnf autoremove ffmpeg ffmpeg-devel

Elimina a eliminación automática e substitúea por eliminar para os usuarios que non queiran eliminar as dependencias non utilizadas da instalación. Recomendaría manter instalados EPEL e RPM Fusion, e a maioría dos usuarios adoitan necesitar varios paquetes destes repositorios, que son moi utilizados na comunidade.

Para saber máis sobre o que pode facer FFmpeg, visita a súa páxina páxina de documentación axudarache cos teus obxectivos.Non é o que buscabas? Proba a buscar titoriais adicionais.

Deixe un comentario