Como instalar XanMod Kernel en Ubuntu 22.10/22.04/20.04

O núcleo de Linux é o corazón de calquera sistema operativo GNU/Linux. Xestiona a comunicación entre o software e o hardware e proporciona unha plataforma para executar aplicacións. O núcleo predeterminado proporcionado con Ubuntu é bo para a maioría dos usuarios, pero carece dalgunhas funcións e opcións dispoñibles noutros núcleos. XanMod é unha alternativa gratuíta e de código aberto ao núcleo común con Ubuntu. Dispón de configuracións personalizadas e novas funcións deseñadas para ofrecer unha experiencia de escritorio fluida e sensible, especialmente para hardware novo.

Para os usuarios que máis se beneficiarían de usar XanMod, é popular entre os usuarios de Linux que queren un mellor rendemento de xogo, calidade de transmisión ou requisitos de latencia ultra baixa e adoita presumir dos núcleos Linux máis recentes antes de aterrar na maioría das distribucións. A maioría dos usuarios de escritorio nin sequera gustan dos xogos, pero queren un novo núcleo para un mellor soporte de hardware, facendo de XanMod unha das opcións máis populares. Recomendaría para obter máis información sobre XanMod Kernel antes de instalar, visite a páxina de información sobre as características do núcleo de XanMod.

XanMod Kernel só admite x86_64 arquitectura de procesador.

O kernel XanMod NON admite o arranque seguro, asegúrate de desactivalo no teu sistema.

No seguinte tutorial, aprenderá a instalar o último kernel XanMod no escritorio Linux Ubuntu 22.10,22.04,20.04 usando o terminal de liña de comandos e restaurar o kernel orixinal de Ubuntu se é necesario.

Aviso importante

O seguinte tutorial realizouse cunha versión de Ubuntu 22.10 e tomáronse imaxes de exemplo. Aínda así, probouse en Ubuntu 20.04 e Ubuntu 22.04. No futuro, se Ubuntu fai algún cambio para romper o titorial dunha das versións de distribución, coloque a comentario para que investigue para poder actualizar o tutorial.


Pasos recomendados antes da instalación

Antes de comezar, executa unha actualización no teu sistema para asegurarte de que todos os paquetes estean actualizados para evitar conflitos durante a instalación de XanMod, isto é fundamental dado que estás instalando un núcleo.

Antes de continuar co titorial, é bo asegurarse de que o seu sistema estea actualizado con todos os paquetes existentes.

sudo apt update

Opcionalmente, pode listar as actualizacións para os usuarios que precisen revisión ou teñan curiosidade.

sudo apt --list upgradable

Continúa coa actualización dos paquetes obsoletos usando o seguinte comando.

sudo apt upgrade

Importa o repositorio XanMod en Ubuntu Linux

Instalar paquetes necesarios

En primeiro lugar, terás que instalar os seguintes paquetes de software usando o seguinte comando no teu terminal.


sudo apt install dirmngr ca-certificates software-properties-common apt-transport-https dkms curl -y

A primeira tarefa é importar o repositorio XanMod. Isto pódese facer de varias maneiras, pero o titorial usará o terminal do xestor de paquetes apt para simplificar as cousas.

Primeiro, importe a clave GPG usando o seguinte comando.

curl -fSsL https://dl.xanmod.org/gpg.key | sudo gpg --dearmor | sudo tee /usr/share/keyrings/xanmod.gpg > /dev/null

A continuación, importe o repositorio usando o seguinte comando.

echo 'deb [signed-by=/usr/share/keyrings/xanmod.gpg] http://deb.xanmod.org releases main' | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/xanmod-kernel.list

Verifique que o comando funcionou usando o comando grep.

grep xanmod /etc/apt/sources.list.d/xanmod-kernel.list

Exemplo de saída:

joshua@ubuntu:~$ grep xanmod /etc/apt/sources.list.d/xanmod-kernel.list
deb [signed-by=/usr/share/keyrings/xanmod.gpg] http://deb.xanmod.org releases main

A continuación, actualice a lista de fontes do repositorio de APT para reflectir a nova incorporación.


sudo apt update

O repositorio adoita ter paquetes máis novos para as dependencias instaladas, como podes ter notado.

Antes de continuar, executa o comando de actualización apt.

sudo apt upgrade

Instala XanMod Kernel en Ubuntu Linux

Co repositorio XanMod instalado e actualizado, pode instalar o núcleo de Linux desde XanMod. Estas versións de Linux Kernel cambiarán a Linux Kernel 6.x, 7.x etc.

O tutorial repasará a instalación dos tres, pero recoméndase manterse en estable e en borde, non use o desenvolvemento a menos que saiba o que está a facer.

Instalar XanMod estable

sudo apt install linux-xanmod
sudo apt install linux-xanmod-edge

Instalar XanMod RT

sudo apt install linux-xanmod-rt

Instalar XanMod RT Edge

sudo apt install linux-xanmod-rt-edge

Instalar XanMod LTS (núcleo 5.15 LTS)

sudo apt install linux-xanmod-lts

Unha vez instalado o kernel Linux do repositorio escollido, terá que reiniciar o sistema para completar a instalación.

reboot

Unha vez que volva ao seu sistema, verifique a instalación.


Verifique o núcleo instalado usando o seguinte comando cat.

cat /proc/version

Exemplo de saída:

Linux version 6.0.9-x64v2-xanmod1 (root@mascote) (gcc-12 (Debian 12.2.0-9) 12.2.0, GNU ld (GNU Binutils for Debian) 2.39) #0~20221116.d9f29c5 SMP PREEMPT_DYNAMIC Wed Nov 16 14:20:27 UTC 

Lembre, o anterior é só un exemplo de saída, o máis probable é que a versión do núcleo sexa máis nova.

Alternativamente, instale Neofetch para imprimir as especificacións do sistema.

sudo apt install neofetch -y

A continuación, use o comando neofetch para imprimir as especificacións do seu sistema para revelar a versión do núcleo.

neofetch

Exemplo de saída:


exemplo de saída de neofetch de xanmod kernel edge en ubuntu linux

Instala os últimos microcódigos oficiais

Intel:

sudo apt install intel-microcode iucode-tool

AMD:

sudo apt install amd64-microcode

Actualiza o kernel de XanMod en Ubuntu Linux

Para manter actualizado o kernel de Linux que instalou con XanMod, executará os comandos estándar de actualización e actualización de apt se instalou XanMod usando APT, que se mostrou no tutorial.

Para comprobar se hai actualizacións.

sudo apt update

Se hai unha actualización dispoñible.

sudo apt upgrade

Eliminar XanMod Kernel en Ubuntu Linux

En primeiro lugar, antes de facer calquera comando de eliminación, debes eliminar o repositorio que importou co seguinte comando.

sudo rm /etc/apt/sources.list.d/xanmod-kernel.list

En primeiro lugar, necesitamos usar o nome exacto da imaxe de Linux e do paquete de cabeceira de XanMod.

Isto pódese atopar usando o seguinte dpkg -list comando.


dpkg --list | grep `uname -r`

Exemplo de saída:

joshua@ubuntu:~$ dpkg --list | grep `uname -r`
ii linux-headers-6.0.9-x64v2-xanmod1     6.0.9-x64v2-xanmod1-0~20221116.d9f29c5  amd64    Linux kernel headers for 6.0.9-x64v2-xanmod1 on amd64
ii linux-image-6.0.9-x64v2-xanmod1      6.0.9-x64v2-xanmod1-0~20221116.d9f29c5  amd64    Linux kernel, version 6.0.9-x64v2-xanmod1

Os nomes que aparecen na saída son os que cómpre eliminar e que implican o núcleo XanMod, que só debería mostrarse. Agora, para eliminar todos os rastros de XanMod, o seguinte comando coincidirá con todas as partes do núcleo que conteñan XanMod que pode copiar e pegar no seu terminal.

sudo apt autoremove linux-image-*.*.*-xanmod* linux-headers-*.*.*-xanmod*

Exemplo de saída:

exemplo de eliminación do núcleo xanmod en ubuntu linux

Agora a maioría dos usuarios deberían ter instalado un núcleo ao que recurrir, pero pode instalar o núcleo xenérico de Ubuntu para asegurarse de que está instalado para evitar problemas ao reiniciar. Recomendaría executar este comando.

sudo apt install --install-recommends linux-generic

Agora reinicia o teu PC para finalizar a eliminación de XanMod.

reboot

Unha vez que volva ao seu sistema, verifique a recuperación da instalación.


cat /proc/version

Exemplo de saída:

joshua@ubuntu:~$ cat /proc/version
Linux version 5.19.0-23-generic (buildd@lcy02-amd64-076) (x86_64-linux-gnu-gcc-12 (Ubuntu 12.2.0-3ubuntu1) 12.2.0, GNU ld (GNU Binutils for Ubuntu) 2.39) #24-Ubuntu SMP PREEMPT_DYNAMIC Fri Oct 14 15:39:57 UTC 2022
joshua@ubuntu:~$ 


Non é o que buscabas? Proba a buscar titoriais adicionais.

Deixe un comentario