Como instalar Python 3.8 en Ubuntu 22.04/20.04

Python, a versión 3.8, inclúe varias funcións e melloras novas. Unha das máis notables é a inclusión dunha caché do sistema de ficheiros paralelo para o bytecode compilado. Isto pode proporcionar un aumento significativo do rendemento cando se traballa en proxectos grandes. As compilacións de depuración tamén comparten agora ABI como versións de versións, o que debería axudar a reducir o tamaño total das compilacións de depuración. Ademais, as cadeas f agora admiten un especificador = útil para a depuración. Isto pódese usar para inserir o valor dunha expresión na cadea, facilitando a localización de erros. Finalmente, continuar agora é legal en finally: bloques que poden ser útiles cando se trata de procedementos de limpeza que poden ter que ser interrompidos.

No seguinte titorial, aprenderá a instalar Python 3.8 usando o terminal de comandos e a descargar e compilar como método alternativo. O titorial tamén demostrará como cambiar as versións alternativas de Python para aqueles que teñan varias versións instaladas, como Python 3.12, 3.11, 3.10, etc.

Pasos recomendados antes da instalación

Antes de continuar co titorial, é moi recomendable executar unha actualización no seu terminal para asegurarse de que todos os paquetes estean actualizados para evitar conflitos durante a instalación. Isto é importante cando se instalan paquetes como novos núcleos e controladores de tarxetas gráficas, especialmente.

sudo apt update

Opcionalmente, pode listar as actualizacións para os usuarios que precisen revisión ou teñan curiosidade.

sudo apt --list upgradable

Continúa coa actualización dos paquetes obsoletos usando o seguinte comando.


sudo apt upgrade

Método #1: Instale Python 3.8 - LaunchPAD PPA (recomendado)

A primeira e máis sinxela solución para os usuarios de Ubuntu sería importar equipo "deadsnakes". Launchpad PPA. Isto sempre conterá as últimas actualizacións de Python e todos os paquetes adicionais que poidan ser necesarios.

Importar o repositorio de Python 3.8

En primeiro lugar, instale os seguintes paquetes necesarios. Probablemente estean instalados, pero executa o comando para estar seguro.

sudo apt install dirmngr ca-certificates software-properties-common apt-transport-https -y

Para os usuarios que non importaron previamente unha clave GPG do servidor de claves de Ubuntu, o terminal de liña de comandos adoita ter problemas para importar claves GPG dos PPA de LaunchPAD porque non se crean os directorios. Esta é unha solución sinxela. Use o seguinte comando que, á súa vez, xerará os directorios.

sudo gpg --list-keys

Exemplo de saída:

gpg: directory '/root/.gnupg' created
gpg: keybox '/root/.gnupg/pubring.kbx' created
gpg: /root/.gnupg/trustdb.gpg: trustdb created

Isto pódese omitir, pero se atopas algún problema, simplemente executa o comando e téntao de novo.

A seguinte tarefa é importar a clave GPG necesaria.


sudo gpg --no-default-keyring --keyring /usr/share/keyrings/deadsnakes.gpg --keyserver keyserver.ubuntu.com --recv-keys F23C5A6CF475977595C89F51BA6932366A755776

Exemplo de saída:

gpg: key BA6932366A755776: public key "Launchpad PPA for deadsnakes" imported
gpg: Total number processed: 1
gpg:               imported: 1

Coa clave GPG agora importada, podes importar o PPA de LaunchPAD. Lembre, faga coincidir o comando coa versión de Linux Mint que está a utilizar, ou a instalación probablemente fallará con erros.

Importar PPA para Ubuntu 22.04 LTS Jammy Jellyfish

echo 'deb [signed-by=/usr/share/keyrings/deadsnakes.gpg] https://ppa.launchpadcontent.net/deadsnakes/ppa/ubuntu jammy main' | sudo tee -a /etc/apt/sources.list.d/python.list

Importar PPA para Ubuntu 20.04 LTS Focal Fossa

echo 'deb [signed-by=/usr/share/keyrings/deadsnakes.gpg] https://ppa.launchpadcontent.net/deadsnakes/ppa/ubuntu focal main' | sudo tee -a /etc/apt/sources.list.d/python.list

Antes de continuar, executa unha actualización de APT para reflectir o PPA recentemente importado.

sudo apt update

Executa o comando de instalación para Python 3.8

Co PPA 3.8 agora importado, podes instalar Python executando o seguinte comando.

sudo apt install python3.8 -y

Verifique a versión de instalación e compilación usando o seguinte comando.

python3.8 --version

Exemplo de saída:


Python 3.8.15

Opcionalmente, pode instalar os seguintes extras.

Comando de instalación do módulo de depuración de Python 3.8

sudo apt install python3.8-dbg -y

Comando de instalación de Python 3.8 do módulo de desenvolvedor (dev).

sudo apt install python3.8-dev -y

Comando de instalación de Python 3.8 do módulo VENV (entorno virtual).

sudo apt install python3.8-venv -y

Comando de instalación de Python 3.8 do módulo Distutils

sudo apt install python3.8-distutils -y

Comando de instalación de Python 2 do módulo de utilidade lib3to3.8

sudo apt install python3.8-lib2to3 -y

Comando de instalación de Python 3.8 do módulo DBM.GNU

sudo apt install python3.8-gdbm -y

Comando de instalación de Python 3.8 do módulo Tkinter

sudo apt install python3.8-tk -y

Alternativamente, para instalar todos os extras, executa o comando de instalación completa.

sudo apt install python3.8-full

Método #2: Instala Python 3.8 - Descarga o arquivo manualmente

Descarga Python 3.8

Primeiro, visite o A páxina oficial de descarga e colle a última versión do que buscas. As instrucións exactas deberían funcionar en calquera versión xa que está a compilala. Despois de copiar a ligazón, use o comando wget para descargar o arquivo Python 3.8.

wget https://www.python.org/ftp/python/3.8.15/Python-3.8.15.tar.xz

ISTO CAMBIARÁ MOI BREVE, ASEGÚRATE DE CONSEGUIR UNHA ENLACE NOVA; O ANTERIOR É SÓ UN COMANDO DE EXEMPLO.

Extrae o arquivo de Python e recorda cambiar o número de versión se descargaches un máis novo.

tar -xf Python-3.8.{version}.tar.xz

Agora instala as dependencias necesarias para instalar Python 3.8.


sudo apt install build-essential zlib1g-dev libncurses5-dev libgdbm-dev libnss3-dev libssl-dev libsqlite3-dev libreadline-dev libffi-dev curl libbz2-dev pkg-config make -y

Navega ata o directorio.

cd Python3.8.{version}/

Agora, executa o ./configure –enable-optimizations comando.

./configure --enable-optimizations --enable-shared

O script realiza varias comprobacións para asegurarse de que todas as dependencias do sistema están presentes. O ./configure –enable-optimizations optimizará o binario de Python realizando varias probas, facendo que o proceso de compilación sexa máis lento.

Agora que construíu e configuraches o ambiente, é hora de compilalo co comando facer.

make

Un truco útil é especificar o -j xa que isto pode aumentar significativamente a velocidade de compilación se tes un servidor potente.

Por exemplo, o LinuxCapable A máquina ten 6 CPUs e podo usar as seis ou polo menos de 4 a 5 para aumentar a velocidade.


make -j 6

Unha vez que remate de construír, instala os binarios de Python do seguinte xeito:

sudo make altinstall

Teña en conta que recoméndase utilizar o facer alinstall comando NON para sobrescribir o sistema binario predeterminado de Python 3.

A continuación, cómpre configurar as ligazóns en tempo de execución do enlazador dinámico co comando ldconfig despois da instalación.

sudo ldconfig /opt/Python3.8.{version}

Só exemplo:

sudo ldconfig /opt/Python3.8.15

Teña en conta que non o salte, ou terá problemas. Tamén terás que substituír a ruta polo nome e a versión do teu directorio.

Confirme que Python 3.8 e a versión de compilación estean instalados executando o seguinte comando.


sudo python3.8 --version

Exemplo de saída:

Python 3.8.15

Instale Python PIP con 3.8 en Ubuntu Linux

De forma predeterminada, a instalación de python 3.8 usando o seguinte comando APT debería funcionar para todos aqueles que utilicen o Repositorio PPA de Python.

sudo apt install python3-pip

Pip xa debería estar instalado, pero para aqueles que teñan problemas e necesiten reinstalalo mediante o método manual, siga os pasos para descargar get-pip.py mediante o comando wget.

wget https://bootstrap.pypa.io/get-pip.py

A continuación, instala o ficheiro descargado.

python3.8 get-pip.py

Unha vez instalado, é unha boa idea comprobar se hai actualizacións.

python3.8 -m pip install --upgrade pip

Exemplo de saída:


joshua@ubuntu-linux:~$ python3.8 -m pip install --upgrade pip
Defaulting to user installation because normal site-packages is not writeable
Requirement already satisfied: pip in ./.local/lib/python3.8/site-packages (22.3.1)

Agora verifique a versión PIP 3.8 instalada co seguinte comando.

pip3.8 --version

Exemplo de saída:

pip 22.3.1 from /home/joshua/.local/lib/python3.8/site-packages/pip (python 3.8)

Cambia as versións predeterminadas de Python en Ubuntu Linux

Pode ter un determinado que quere como predeterminado para os usuarios que necesitan varias versións de Python no seu sistema. Os seguintes pasos mostraranche como cambiar as versións de Python cando teñas instaladas numerosas.

En primeiro lugar, debes engadir as ligazóns simbólicas para cada versión de Python por separado. Xunto á ligazón simbólica, engadirás o nome do grupo python e o número de opción.

Exemplo (podes personalizar isto ou copiar):

sudo update-alternatives --install /usr/bin/python python /usr/bin/python2.7 1
sudo update-alternatives --install /usr/bin/python python /usr/bin/python3.7 2
sudo update-alternatives --install /usr/bin/python python /usr/bin/python3.8 3
sudo update-alternatives --install /usr/bin/python python /usr/bin/python3.9 4
sudo update-alternatives --install /usr/bin/python python /usr/bin/python3.10 5
sudo update-alternatives --install /usr/bin/python python /usr/bin/python3.11 6
sudo update-alternatives --install /usr/bin/python python /usr/bin/python3.12 7

Lembra que non esixe que teñas todas as versións listadas; pode copiar o comando completo, e as versións que instalou terán ligazóns simbólicas creadas.


A continuación, enumere as versións de Python co seguinte comando.

sudo update-alternatives --config python

Exemplo de saída:

cambiar a versión de python para 3.8 en ubuntu linux

Como se mencionou anteriormente, a máquina do titorial ten as versións de Python 3.12, 3.11, 3.10, 3.9, 3.8 e 3.7 instaladas, sendo a 3.12 a versión predeterminada seleccionada actualmente. Isto pódese ver coa versión con un Astérix * á beira do número de selección.

Se queres facer, por exemplo, Python 3.8 a versión predeterminada, farao introduza o número de selección 6 neste exemplo, e o teu variará, dado o número de versións instaladas, xa que os números de selección poden cambiar.

Se ten éxito, obterá a seguinte saída.

update-alternatives: using /usr/bin/python3.8 to provide /usr/bin/python (python) in manual mode

Se volves listar as opcións alternativas, Python 3.8 é a versión predeterminada co Astérix * sinal predeterminado.


Exemplo:

cambiar a versión de python para 3.8 en ubuntu linux - exemplo de relist


Non é o que buscabas? Proba a buscar titoriais adicionais.

1 pensamento sobre "Como instalar Python 3.8 en Ubuntu 22.04/20.04"

Deixe un comentario